Chcesz uzyskać dostęp do witryny JUUL.com, która jest witryną komercyjną przeznaczoną dla osób przebywających na terenie Stanów Zjednoczonych. W związku z tym Twoje dane osobowe gromadzone będą w Stanach Zjednoczonych i podlegać będą opublikowanym na tej witrynie Warunkom i Polityce prywatności. Przepisy prawa o ochronie danych, zgodnie z którymi opracowane zostały te zasady i procedury, mogą różnić się od przepisów prawa o ochronie danych obowiązujących w kraju, w którym przebywałeś podając dane. Kontynuacja korzystania z witryny jest równoznaczna z potwierdzeniem, że rozumiesz te warunki i zgadzasz się na nie.

Dostępne Urządzenia

Zestaw Startowy JUUL

Zestaw przeznaczony dla dorosłych palaczy szukających alternatywy dla papierosów chcących rozpocząć korzystanie z Urządzenia JUUL. Zawiera 4 JUULpods o różnych aromatach i zawartości nikotyny 18 mg/ml.

Zestaw Startowy JUUL

Zestaw Startowy JUUL zawiera:
  • Urządzenie JUUL do wielokrotnego ładowania
  • Stację Dokującą USB
  • Cztery JUULpods (Golden Tobacco, Mint, Mango i Vanilla) o zawartości nikotyny 18 mg/ml
  • Dwuletnią, ograniczoną gwarancję na urządzenie
Cookie Settings