Chcesz uzyskać dostęp do witryny JUUL.com, która jest witryną komercyjną przeznaczoną dla osób przebywających na terenie Stanów Zjednoczonych. W związku z tym Twoje dane osobowe gromadzone będą w Stanach Zjednoczonych i podlegać będą opublikowanym na tej witrynie Warunkom i Polityce prywatności. Przepisy prawa o ochronie danych, zgodnie z którymi opracowane zostały te zasady i procedury, mogą różnić się od przepisów prawa o ochronie danych obowiązujących w kraju, w którym przebywałeś podając dane. Kontynuacja korzystania z witryny jest równoznaczna z potwierdzeniem, że rozumiesz te warunki i zgadzasz się na nie.

W przypadku pytań od mediów prosimy o kontakt pod adresem media@juullabs.pl.

Wszelkie pozostałe zapytania prosimy kierować na adres bok@juullabs.pl.

Informacje prasowe

Znajdą Państwo tutaj najnowsze informacje JUUL Labs Poland Sp. z o.o.


Dodatkowe badania wpływu kontroli temperatury, składu chemicznego i oddziaływania areozoli w systemie JUUL

85% polskich palaczy próbowało rzucić palenie, mimo to sprzedaż papierosów wciąż rośnie

Cookie Settings