You are attempting to visit JUUL.com which is a commercial site intended for individuals within the United States. Accordingly, your personal information will be collected in the United States and will be subject to the Terms of Service and Privacy Policy of the site. These policies and procedures may not have the same data protection laws as the country in which you initially provided the information. By continuing to use this site, you acknowledge your understanding and consent.

JUUL LABS, INC.

PATENTY, ZNAKI HANDLOWE, PRAWA AUTORSKIE

W JUUL Labs, Inc. nieustannie stawiamy na innowacje, opracowujemy i wdrażamy nowe technologie, aby wprowadzać na nasze rynki przełomowe rozwiązania produktowe i projektowe.

INFORMACJA O PATENTACH, WZORACH I PODOBNYCH PRAWACH

Zgodnie z art. 287 lit. a) tytułu 35 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, art. 62 brytyjskiej ustawy o patentach z 1977 r., art. 49 ust. 1 irlandzkiej ustawy o patentach z 1992 r. oraz innymi porównywalnymi wymogami w innych jurysdykcjach niniejszym informuje się, że produkty JUUL Labs, Inc. są chronione na mocy różnych praw własności intelektualnej, w tym wydanych patentów i oczekujących zgłoszeń patentowych, zarejestrowanych wzorów i podobnych praw, które wymieniono poniżej:

URZĄDZENIE JUUL®

US10058124, US10076139, US10058129, US10045567, US10117465, US10117466, US10201190, US10104915, US10070669, US10045568, US10111470, USD825102, GB2560607, GB2558804, GB2558805, GB2558807, GB2559507, GB2560651, GB2560652, GB2560653, GB2560465, GB2560660, zatwierdzona przez Unię Europejską część wzoru międzynarodowego nr DM/092570, zarejestrowany wzór Wspólnoty Europejskiej nr 002822684-0001 oraz wszystkie międzynarodowe i/lub zagraniczne odpowiedniki.

JUULpods™

US9215895, US10058124, US10159282, US10076139, US10058129, US10058130, US10045567, US10117465, US10117466, US10201190, US10264823, US10104915, US10070669, US10045568, US10111470, USD825102, USD842536, USD858868, USD858869, USD858870, GB2560606, GB2560607, GB2558804, GB2558805, GB2558807, GB2559507, GB2560651, GB2560652, GB2560653, GB2560465, GB2560660, GB2538424, zatwierdzona przez Unię Europejską część wzoru międzynarodowego nr DM/092571, zarejestrowany wzór Wspólnoty Europejskiej nr 002822684-0001, EP3086671 (zatwierdzony w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii oraz innych krajach członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej) oraz wszystkie międzynarodowe i/lub zagraniczne odpowiedniki.

STACJA DOKUJĄCA USB JUUL®

US10117466, USD744419, GB2558807, GB2559507 oraz wszystkie międzynarodowe i/lub zagraniczne odpowiedniki.

URZĄDZENIE JUUL C1™

GB2560607, GB2558804, GB2558805, GB2558807, GB2559507, GB2560651, GB2560652, GB2560653, GB2560465, GB2560660, GB6047378, GB6047379, GB6047380, GB6047381, GB6047382, GB6047383, GB6047384, GB6047385, GB6047386, GB6047387, GB6047388, GB6047389, GB6050829, GB6050830, GB6050833, GB6050840, GB6050841, GB6050842, GB6050843, GB6050844, GB6063107, GB6063108, GB6063111, GB6063118, GB6063119, GB6063120, GB6063121, GB6063122, zatwierdzona przez Unię Europejską część wzoru międzynarodowego nr DM/092570, zarejestrowany wzór Wspólnoty Europejskiej nr 002822684-0001 oraz wszystkie międzynarodowe i/lub zagraniczne odpowiedniki.

BRELOK JUUL C1™ Z WBUDOWANĄ ŁADOWARKĄ USB

GB2558807, GB2559507, GB6050822, GB6050823, GB6050824, GB6050825, GB6050826, GB6050827, GB6050828 oraz wszystkie międzynarodowe i/lub zagraniczne odpowiedniki.

ETUI JUUL® Z WBUDOWANĄ ŁADOWARKĄ

GB6040003, GB6040004, GB6040005, GB6040006, GB6040009, GB6040010, GB6040011, GB6040012, GB6040019, GB6040020, GB6040021, GB6040023 oraz wszystkie międzynarodowe i/lub zagraniczne odpowiedniki.

INFORMACJA O ZNAKACH TOWAROWYCH

JUUL jest znakiem towarowym JUUL Labs, Inc., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i innych krajach. Informacje na temat korzystania z naszych znaków towarowych i innych marek można znaleźć na stronie: JUULLabs.pl/tm-guide. Listę znaków towarowych JUUL Labs można znaleźć na stronie JUULLabs.pl/tm-list.

OŚWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH

Prawa autorskie ©2020 JUUL Labs, Inc.

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim, tytuł 17 Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i z równoważnymi lub zbliżonymi przepisami prawa w innych jurysdykcjach, nie zezwala się na nieupoważnione kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie produktów autorskich witryny internetowej bez wyraźnej i pisemnej zgody jedynego właściciela, spółki JUUL Labs, Inc.

Cookie Settings