JUUL LABS, INC.

PATENTY, ZNAKI HANDLOWE, PRAWA AUTORSKIE

W JUUL Labs, Inc. nieustannie stawiamy na innowacje, opracowujemy i wdrażamy nowe technologie, aby wprowadzać na nasze rynki przełomowe rozwiązania produktowe i projektowe.

INFORMACJA O PATENTACH, WZORACH I PODOBNYCH PRAWACH

Zgodnie z art. 287 lit. a) tytułu 35 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, art. 62 brytyjskiej ustawy o patentach z 1977 r., art. 49 ust. 1 irlandzkiej ustawy o patentach z 1992 r. oraz innymi porównywalnymi wymogami w innych jurysdykcjach niniejszym informuje się, że produkty JUUL Labs, Inc. są chronione na mocy różnych praw własności intelektualnej, w tym wydanych patentów i oczekujących zgłoszeń patentowych, zarejestrowanych wzorów i podobnych praw, które wymieniono poniżej:

URZĄDZENIE JUUL®

US10058124, US10076139, US10058129, US10045567, US10117465, US10117466, US10201190, US10104915, US10070669, US10045568, US10111470, USD825102, GB2560607, GB2558804, GB2558805, GB2558807, GB2559507, GB2560651, GB2560652, GB2560653, GB2560465, GB2560660, zatwierdzona przez Unię Europejską część wzoru międzynarodowego nr DM/092570, zarejestrowany wzór Wspólnoty Europejskiej nr 002822684-0001 oraz wszystkie międzynarodowe i/lub zagraniczne odpowiedniki.

JUULpods™

US9215895, US10058124, US10159282, US10076139, US10058129, US10058130, US10045567, US10117465, US10117466, US10201190, US10264823, US10104915, US10070669, US10045568, US10111470, USD825102, USD842536, USD858868, USD858869, USD858870, GB2560606, GB2560607, GB2558804, GB2558805, GB2558807, GB2559507, GB2560651, GB2560652, GB2560653, GB2560465, GB2560660, GB2538424, zatwierdzona przez Unię Europejską część wzoru międzynarodowego nr DM/092571, zarejestrowany wzór Wspólnoty Europejskiej nr 002822684-0001, EP3086671 (zatwierdzony w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii oraz innych krajach członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej) oraz wszystkie międzynarodowe i/lub zagraniczne odpowiedniki.

STACJA DOKUJĄCA USB JUUL®

US10117466, USD744419, GB2558807, GB2559507 oraz wszystkie międzynarodowe i/lub zagraniczne odpowiedniki.

URZĄDZENIE JUUL C1™

GB2560607, GB2558804, GB2558805, GB2558807, GB2559507, GB2560651, GB2560652, GB2560653, GB2560465, GB2560660, GB6047378, GB6047379, GB6047380, GB6047381, GB6047382, GB6047383, GB6047384, GB6047385, GB6047386, GB6047387, GB6047388, GB6047389, GB6050829, GB6050830, GB6050833, GB6050840, GB6050841, GB6050842, GB6050843, GB6050844, GB6063107, GB6063108, GB6063111, GB6063118, GB6063119, GB6063120, GB6063121, GB6063122, zatwierdzona przez Unię Europejską część wzoru międzynarodowego nr DM/092570, zarejestrowany wzór Wspólnoty Europejskiej nr 002822684-0001 oraz wszystkie międzynarodowe i/lub zagraniczne odpowiedniki.

BRELOK JUUL C1™ Z WBUDOWANĄ ŁADOWARKĄ USB

GB2558807, GB2559507, GB6050822, GB6050823, GB6050824, GB6050825, GB6050826, GB6050827, GB6050828 oraz wszystkie międzynarodowe i/lub zagraniczne odpowiedniki.

ETUI JUUL® Z WBUDOWANĄ ŁADOWARKĄ

GB6040003, GB6040004, GB6040005, GB6040006, GB6040009, GB6040010, GB6040011, GB6040012, GB6040019, GB6040020, GB6040021, GB6040023 oraz wszystkie międzynarodowe i/lub zagraniczne odpowiedniki.

INFORMACJA O ZNAKACH TOWAROWYCH

JUUL jest znakiem towarowym JUUL Labs, Inc., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i innych krajach. Informacje na temat korzystania z naszych znaków towarowych i innych marek można znaleźć na stronie: JUULLabs.pl/tm-guide. Listę znaków towarowych JUUL Labs można znaleźć na stronie JUULLabs.pl/tm-list.

OŚWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH

Prawa autorskie ©2020 JUUL Labs, Inc.

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim, tytuł 17 Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i z równoważnymi lub zbliżonymi przepisami prawa w innych jurysdykcjach, nie zezwala się na nieupoważnione kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie produktów autorskich witryny internetowej bez wyraźnej i pisemnej zgody jedynego właściciela, spółki JUUL Labs, Inc.

Cookie Settings