Chcesz uzyskać dostęp do witryny JUUL.com, która jest witryną komercyjną przeznaczoną dla osób przebywających na terenie Stanów Zjednoczonych. W związku z tym Twoje dane osobowe gromadzone będą w Stanach Zjednoczonych i podlegać będą opublikowanym na tej witrynie Warunkom i Polityce prywatności. Przepisy prawa o ochronie danych, zgodnie z którymi opracowane zostały te zasady i procedury, mogą różnić się od przepisów prawa o ochronie danych obowiązujących w kraju, w którym przebywałeś podając dane. Kontynuacja korzystania z witryny jest równoznaczna z potwierdzeniem, że rozumiesz te warunki i zgadzasz się na nie.

JUUL LABS, INC.

INFORMACJE O ZNAKACH TOWAROWYCH

Poniżej znajduje się niewyczerpujący wykaz znaków towarowych i znaków usługowych JUUL Labs. Symbole znaków towarowych odzwierciedlają status znaku w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o użytkowanie poza Stanami Zjednoczonymi, nasze znaki powinny być wyświetlane tylko z symbolem ™, chyba że ustalono z nami, że dany znak został zarejestrowany w Państwa jurysdykcji.

Więcej informacji na temat korzystania z naszych znaków i marek można znaleźć w Przewodniku użytkowania znaków towarowych i używania marek JUUL Labs, Inc.

Marka Nazwa rodzajowa
JUUL Labs™
JUUL ® waporyzator lub produkt parowy*
JUULpods™ wkład
JUUL Pass™ program korzyści dodatkowych
RACS™ program

* W niektórych przypadkach, takich jak publikacje badań naukowych, do produktów JUUL należy odnosić się jako do elektronicznych inhalatorów nikotyny („ENDS” lub "EIN").

Cookie Settings