JUUL LABS, INC.

INFORMACJE O ZNAKACH TOWAROWYCH

Poniżej znajduje się niewyczerpujący wykaz znaków towarowych i znaków usługowych JUUL Labs. Symbole znaków towarowych odzwierciedlają status znaku w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o użytkowanie poza Stanami Zjednoczonymi, nasze znaki powinny być wyświetlane tylko z symbolem ™, chyba że ustalono z nami, że dany znak został zarejestrowany w Państwa jurysdykcji.

Więcej informacji na temat korzystania z naszych znaków i marek można znaleźć w Przewodniku użytkowania znaków towarowych i używania marek JUUL Labs, Inc.

Marka Nazwa rodzajowa
JUUL Labs™
JUUL ® waporyzator lub produkt parowy*
JUULpods™ wkład
JUUL Pass™ program korzyści dodatkowych
RACS™ program

* W niektórych przypadkach, takich jak publikacje badań naukowych, do produktów JUUL należy odnosić się jako do elektronicznych inhalatorów nikotyny („ENDS” lub "EIN").

Cookie Settings