You are attempting to visit JUUL.com which is a commercial site intended for individuals within the United States. Accordingly, your personal information will be collected in the United States and will be subject to the Terms of Service and Privacy Policy of the site. These policies and procedures may not have the same data protection laws as the country in which you initially provided the information. By continuing to use this site, you acknowledge your understanding and consent.

Dostępne aromaty

Mint

Każdy JUULpod zawiera ~0,7ml płynu, o zawartości nikotyny 18 mg/ml i dostępny jest w zestawach po 4 lub 2. Dostępny jest również wariant o zawartości 9 mg/ml składający się z 2 JUULpods

Każdy JUUL zawiera ~0.7 ml płynu, a zawartość nikotyny wynosi w nim 18 mg/ml.

CO ZAWIERA JUULPOD?

OPATENTOWANA FORMUŁA JUULPODS

Wszystkie JUULpods wypełnione są chronionym patentem i przygotowywanym pod ścisłą kontrolą płynem na bazie soli nikotynowej, który zaspokaja głód nikotynowy i pomaga dorosłym palaczom rzucić palenie.

Cookie Settings