Chcesz uzyskać dostęp do witryny JUUL.com, która jest witryną komercyjną przeznaczoną dla osób przebywających na terenie Stanów Zjednoczonych. W związku z tym Twoje dane osobowe gromadzone będą w Stanach Zjednoczonych i podlegać będą opublikowanym na tej witrynie Warunkom i Polityce prywatności. Przepisy prawa o ochronie danych, zgodnie z którymi opracowane zostały te zasady i procedury, mogą różnić się od przepisów prawa o ochronie danych obowiązujących w kraju, w którym przebywałeś podając dane. Kontynuacja korzystania z witryny jest równoznaczna z potwierdzeniem, że rozumiesz te warunki i zgadzasz się na nie.

Dostępne Urządzenia

Urządzenie JUUL (Grafitowe)

Dla dorosłych palaczy szukających alternatywy dla papierosów. Zestaw nie zawiera JUULpods.

Urządzenie JUUL (Grafitowe)

Urządzenie JUUL (Grafitowe) zawiera:
  • Urządzenie JUUL do wielokrotnego ładowania
  • Stację Dokującą USB
  • Dwuletnią, ograniczoną gwarancję na urządzenie
Cookie Settings