Chcesz uzyskać dostęp do witryny JUUL.com, która jest witryną komercyjną przeznaczoną dla osób przebywających na terenie Stanów Zjednoczonych. W związku z tym Twoje dane osobowe gromadzone będą w Stanach Zjednoczonych i podlegać będą opublikowanym na tej witrynie Warunkom i Polityce prywatności. Przepisy prawa o ochronie danych, zgodnie z którymi opracowane zostały te zasady i procedury, mogą różnić się od przepisów prawa o ochronie danych obowiązujących w kraju, w którym przebywałeś podając dane. Kontynuacja korzystania z witryny jest równoznaczna z potwierdzeniem, że rozumiesz te warunki i zgadzasz się na nie.

Dodatkowa Stacja Dokująca USB

W razie, gdybyś potrzebował zapasowej

Dodatkowa Stacja Dokująca USB

Noś ją ze sobą – nie pozwól, by Twoje Urządzenie JUUL się rozładowało.

  • Elegancki i niewielkich rozmiarów
  • Brak plączących się przewodów
  • Możliwość ładowania z portu USB w komputerze Mac, PC lub innego portu USB

Aby naładować, włóż stację dokującą do Portu USB, umieść na niej Urządzenie JUUL i poczekaj godzinę do pełnego naładowania.

Cookie Settings