POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. WPROWADZENIE

1.1 Witamy na witrynie www.JUULLabs.pl zarządzanej przez Juul Labs Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

1.2 JUUL Labs szanuje Twoją prywatność i chroni Twoje dane osobowe. Z tej polityki dowiesz się jak dbamy o Twoje dane osobowe przetwarzane przez JUUL Labs w związku z przeglądaniem naszej strony oraz korzystaniem z dostępnych na niej usług. W polityce znajdziesz także informacje o tym, dlaczego przetwarzamy Twoje dane oraz jakie prawa przysługują użytkownikom strony w związku z przetwarzaniem przez nas danych.

1.3 Polityka została przygotowana z troską o prostotę i przystępność przekazywanych informacji. Mimo to, niektóre słowa lub zwroty, szczególnie te, które mają znaczenie nadane im przepisami prawa mogą wydawać się niezrozumiałe. W celu ich wyjaśnienia zamieściliśmy w polityce słowniczek, który będzie pomocny w zrozumieniu postanowień polityki prywatności.

Jeśli masz pytania lub jeśli cokolwiek w tej polityce jest niejasne lub wymaga dodatkowego komentarza lub jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami na dataprivacy@juul.com.

Kontakt z nami jest możliwy także listownie na adres siedziby:
JUUL Labs Poland sp. z o.o.; Aleje Jerozolimskie 56C; 00-803 Warszawa.

2. O NAS

2.1 Cel polityki prywatności

 • 2.1.1 Niniejsza polityka prywatności ma na celu dostarczenie informacji o tym, jak Juul gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z witryny Juul, w tym dane, które możesz podać nam za pośrednictwem strony internetowej, np. podczas rejestracji konta użytkownika, rejestracji urządzenia Juul lub przesłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, a także dane zbierane automatycznie od użytkowników przeglądających naszą stronę.

 • 2.1.2 Ta strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18 roku życia.

 • 2.1.3 Prosimy, o zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności oraz z wszystkimi informacjami o przetwarzaniu danych, które umieszczamy w różnych miejscach na stronie internetowej, głównie w miejscach, gdzie prosimy o podanie danych. Polityka prywatności stanowi wyjaśnienie i rozwinięcie tych informacji. Zapoznanie się z tymi informacjami pozwoli uzyskać pełną wiedzę o tym, jak i dlaczego przetwarzamy Twoje dane oraz świadomie korzystać z możliwości jakie oferuje strona Juul.

2.2 Kto jest „administratorem” Twoich danych osobowych?

 • 2.2.1 Globalnie działająca marka Juul obejmuje szereg różnych podmiotów działających na całym świecie. Ta polityka prywatności dotyczy:

a) przetwarzania danych osobowych przez spółkę Juul Labs Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w zakresie usług oferowanych na stronie Juul.pl. W tym zakresie administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Juul Labs Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
b) przetwarzania danych osobowych przez spółkę Juul Labs, Inc. z siedzibą w USA, w zakresie danych zbieranych automatycznie od użytkowników strony Juul.pl oraz danych przetwarzanych i pozyskiwanych w związku z procedurą weryfikacji wieku. W tym zakresie administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Juul Labs, Inc. z siedzibą w USA.

 • Szczegółowy opis celów przetwarzania ze wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego znajdziesz w pkt. 7 Polityki prywatności.

 • 2.2.3 Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2), jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem lub szkodliwe dla Twoich interesów. Bylibyśmy jednak wdzięczni za możliwość wyjaśnienia Twoich obaw i wątpliwości, dlatego w miarę możliwości prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami.

2.3 Zmiany w polityce prywatności i obowiązek informowania nas o zmianach

 • 2.3.1 Ta wersja została ostatnio zaktualizowana 15 sierpnia 2019 r.

 • 2.3.2 Prosimy o informowanie nas o wszelkich zmianach danych, szczególnie danych kontaktowych takich jak numer telefonu i adres e-mail (jeśli zostały nam podane). Ważne jest, aby przetwarzane przez nas dane osobowe były dokładne i aktualne.

2.4 Linki stron trzecich

Ta strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych, wtyczek i usług stron trzecich. Kliknięcie w link lub skorzystanie z tych usług może umożliwić stronom trzecim gromadzenie danych o Tobie. Nie mamy pełnej kontroli nad tym w jakich celach i w jakim zakresie gromadzone są Twoje dane przez takie strony trzecie, dlatego zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

3. JAKIE DANE ZBIERAMY

3.1 Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej osobie fizycznej. Dane osobowe nie obejmują danych anonimowych.

3.2 Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różnego rodzaju informacje o Tobie. Poniżej zamieszczamy informacje o tym jakie dane przetwarzamy.

 • 3.2.1 Dane o „tożsamości” obejmują imię, nazwisko, nazwę użytkownika (lub podobny identyfikator), datę urodzenia i płeć.

 • 3.2.2 Dane „kontaktowe” obejmują adresy e-mail i numery telefonów.

 • 3.2.3 Dane „techniczne” obejmują adres protokołu internetowego (IP), dane behawioralne np. ze śledzenie ruchu myszy, kliknięte łącza, dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienie i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platformę lub inne technologie służące uzyskaniu dostępu do naszej witryny.

 • 3.2.4 Dane „eksploatacyjne” obejmują informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony i dostępnych za jej pośrednictwem usług.

 • 3.2.5 Dane dotyczące „komunikacji” obejmują preferencje użytkownika dotyczące otrzymywania od nas informacji handlowych, w tym preferencji dotyczących komunikacji.

 • 3.2.6 Dane dotyczące wieku obejmują Twoje oświadczenia dotyczące ukończenia 18 roku życia oraz dodatkowe informacje, które mogą być zbierane w celu weryfikacji wieku (zgodnie z punktem 4.2 poniżej), aby potwierdzić, że jesteś w wieku, który umożliwia dostęp do informacji o produktach nikotynowych.

-3.2.7 Dane „biometryczne”. W niektórych okolicznościach możemy gromadzić informacje biometryczne pochodzące z analizy Twojego zdjęcia oraz skanów Twoich dokumentów za pomocą specjalnego algorytmu rozpoznawania twarzy. Takie dane są przetwarzane tylko jeśli udzielisz nam zgody na ich przetwarzanie.

3.3 Gromadzimy wykorzystujemy i udostępniamy „Dane zagregowane”, takie jak dane statystyczne lub demograficzne. Dane zagregowane mogą pochodzić ze zanonimizowania danych osobowych, tj. pozbawienia ich cech identyfikujących osobę fizyczną. Dane zanonimizowane nie są uważane za dane osobowe, ponieważ nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio Twojej tożsamości. Na przykład, możemy agregować informacje pochodzące ze śledzenia aktywności poszczególnych użytkowników w naszej witrynie, w celu obliczenia odsetka użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji witryny.

3.4 Poza opisanymi w punkcie 3.2.7, nie zbieramy żadnych innych specjalnych kategorii danych osobowych na Twój temat. Jeśli zdecydujemy się na przetwarzanie takich danych w przyszłości to tylko pod warunkiem, że będziemy mieć do tego podstawę prawną. Nie zbieramy również żadnych informacji o wyrokach skazujących ani przestępstwach.

3.5 W przypadkach, w których musimy gromadzić dane osobowe zgodnie z prawem lub zgodnie z warunkami umowy, którą mamy z Tobą, a Ty nie dostarczysz tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie zawrzeć lub wykonać umowy (np. nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi na Twoje pytania wysłane za pośrednictwem formularza, jeśli nie podasz nam swojego adresu e-mail).

4. WERYFIKACJA WIEKU

4.1 Produkty, których dotyczy nasza strona internetowa są ściśle regulowane. Dostęp do informacji o produktach Juul oraz do samych produktów jest możliwy dopiero po ukończeniu 18 roku życia. Jesteśmy zobowiązani do nieudostępniania informacji o produktach Juul oraz do zapobiegania sprzedaży osobom poniżej ustawowego wieku. Szczególnie surowe są w tym zakresie przepisy obowiązujące w USA, z tego powodu proces weryfikacji wieku na potrzeby przetwarzania danych przez Juul Labs Inc. obejmuje weryfikację opartą o analizę biometryczną.

Udostępnimy Ci informacje, które zachęcają lub ułatwiają zakup naszych produktów po potwierdzeniu, że spełniasz łącznie poniższe warunki:

 • 4.1.1 jesteś w wieku uprawniającym do zakupu produktu, który chcesz kupić i
 • 4.1.2 chcesz otrzymywać od nas takie informacje (zasubskrubujesz nasz newsletter).

4.2 Przed wejściem na naszą stroną poprosimy Cię o potwierdzenie, że ukończyłeś 18 lat. Ponadto, na potrzeby Juul Labs Inc. zweryfikujemy Twój wiek za pośrednictwem niepowiązanej firmy zewnętrznej. Zostaniesz w tym celu poproszony o przesłanie kopii odpowiedniego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, którego nasz zespół może użyć do ręcznej weryfikacji Twojej daty urodzenia. W przypadku dostarczenia obrazu dokumentu tożsamości lub selfie w celu potwierdzenia dokumentu tożsamości, zdjęcia te będą przetworzone przy wykorzystaniu specjalnego algorytmu w celu potwierdzenia Twojego uprawnienia do posługiwania się dokumentem. Tak pozyskane dane będą przechowywane tylko tak długo, jak to konieczne do przeprowadzenia weryfikacji wieku lub zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi. Korzystamy z zaufanych usług weryfikacyjnych jedynie po to, aby mieć pewność prawidłowości podanych przez Ciebie informacji. W przypadku, gdy Twoje dane (takie jak zdjęcie Twojego dokumentu tożsamości) są udostępniane w celu przeprowadzenia weryfikacji wieku i tożsamości, takie udostępnianie danych będzie zawsze wykonywane przez nas zgodnie z następującymi zasadami:

 • 4.2.1 nie przechowujemy zdjęć dłużej niż jest to konieczne dla naszych zaufanych dostawców usług weryfikacji w celu świadczenia ich usług lub zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi;

 • 4.2.2 aby upewnić się, że weryfikacja wieku i tożsamości jest przeprowadzana tylko raz, Juul Labs Inc. bezpiecznie przechowa dane dokumentu (np. numer identyfikacyjny), dane użytkownika (np. imię i nazwisko, datę urodzenia) oraz informacje o kontroli bezpieczeństwa (wynik weryfikacji oryginalności dokumentu);

 • 4.2.3 nie będziemy udostępniać tak pozyskanych informacji poza Juul innym podmiotom niż zaufany dostawca, ani wykorzystywać ich w celach marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody lub zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

 • 4.3 Dowiedz się więcej o naszym programie ochrony młodzieży przed dostępem do produktów nikotynowych tutaj: INICJATYWY ZAPOBIEGAWCZE WŚRÓD MŁODZIEŻY

5. W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE OSOBOWE

Używamy różnych metod gromadzenia danych od Ciebie i na Twój temat.

5.1 Możesz przekazać nam swoje dane osobowe (o które prosimy lub dowolne inne podane przez Ciebie kategorie danych osobowych), wypełniając formularze lub korespondując z nami pocztą, telefonicznie, e-mailem lub w inny sposób. Obejmuje to dane osobowe, które podajesz, gdy:

 • 5.1.1 tworzysz konto na naszej stronie internetowej;

 • 5.1.2 subskrybujesz nasz newsletter;

 • 5.1.3 określasz swoje preferencje komunikacyjne;

 • 5.1.4 wypełnij kwestionariusz lub ankietę;

 • 5.1.5 kontaktujesz się z naszym centrum obsługi klienta;

 • 5.1.6 rejestrujesz swoje urządzenie JUUL.

5.2 Gdy wchodzisz w interakcję z naszą witryną, możemy automatycznie gromadzić dane techniczne o twoim sprzęcie, działaniach i wzorcach przeglądania. Gromadzimy te dane osobowe za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii. Możemy również otrzymywać dane techniczne o Tobie od naszych zaufanych stron trzecich, jeśli odwiedzasz inne strony wykorzystujące nasze pliki cookie. Więcej informacji znajduje się w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

6. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

6.1 Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy pozwala na to prawo. Najczęściej będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:

 • 6.1.1 gdy musimy wykonać umowę lub zawieramy lub mamy zamiar zawrzeć z tobą umowę,

 • 6.1.2 gdy jest to konieczne dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (lub interesów osób trzecich),

 • 6.1.3 gdy musimy wypełnić obowiązek prawny.

6.2 Zasadniczo nie opieramy się na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych w innych sytuacjach, niż gdy przetwarzamy dane osobowe specjalnej kategorii (np. dane biometryczne lub o stanie zdrowia) lub gdy przetwarzamy dane osobowe w celu wysyłania bezpośredniej komunikacji marketingowej (o ile zgoda jest wymagana). W każdym przypadku, gdy podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofać ją w każdym czasie, kontaktując się z nami pod adresem dataprivacy@juul.com. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem Twojej zgody.

7. CELE, DO KTÓRYCH WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

7.1 Poniżej przedstawiamy, w formie tabeli, opis wszystkich sposobów, w jakie planujemy wykorzystywać twoje dane osobowe oraz na jakiej podstawie prawnej się opieramy. W stosownych przypadkach ustaliliśmy również, jakie są nasze uzasadnione interesy. W tabeli znajdziesz również określenie, który z podmiotów z grupy JUUL Labs jest odpowiedzialny za dany proces przetwarzania (w nomenklaturze prawnej – jest administratorem danych osobowych).

Cel przetwarzania Zakres danych Podstawa prawna przetwarzania
Rejestracja (założenie konta użytkownika) na stronie i rejestracja urządzenia Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), adres e-mail, numer seryjny urządzenia (jeśli zostało zarejestrowane) Niezbędność do zawarcia i wykonania umowy o utrzymanie konta użytkownika na Stronie
Komunikacja z zarejestrowanym użytkownikiem związana z obsługą konta użytkownika Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), adres e-mail, dane konta użytkownika, numer seryjny urządzenia (jeśli zostało zarejestrowane) Niezbędność do wykonania umowy o utrzymanie konta użytkownika na Stronie
Analiza ruchu na stronie internetowej Dane eksploatacyjne strony, identyfikatory internetowe użytkowników strony Uzasadniony cel administratora polegający na zrozumieniu jak użytkownicy korzystają ze strony w celu jej rozwijania i ulepszania
Bezpieczeństwo strony Dane eksploatacyjne, identyfikatory internetowe użytkowników strony Uzasadniony cel administratora polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa poprzez wykrywanie i blokowanie ruchu na stronie zmierzającego do naruszenia bezpieczeństwa
Weryfikacja wieku z wykorzystaniem danych biometrycznych Imię, nazwisko, wiek, zdjęcie dowodu osobistego, zdjęcie twarzy Nasz uzasadniony interes polegający na zapewnieniu, że dostęp do treści znajdujących się na Stronie oraz do Usług mają wyłącznie osoby pełnoletnie. Zgoda użytkownika (w zakresie danych biometrycznych)
Udostępnienie treści i funkcjonalności strony tylko osobom po 18 roku życia Oświadczenie o wieku, dane identyfikacyjne użytkownika (imię, nazwisko) Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na odebraniu od użytkownika oświadczenia o ukończeniu 18 roku życia w celu zapewnienia zgodności z przepisami zakazującymi reklamy wyrobów nikotynowych.
Komunikacja z użytkownikami strony, za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz e-mail Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), adres e-mail, treść komunikacji, parametry komunikacji (data, godzina, status) Nasz uzasadniony interes polegający na zapewnieniu bieżącego kontaktu z nami użytkownikom Strony
Komunikacja z osobami zainteresowanymi podjęciem współpracy z JUUL Dane identyfikacyjne firmy, dane o firmie podane w formularzu kontaktowym, informacja o celu kontaktu Nasz uzasadniony interes polegający na zapewnieniu bieżącego kontaktu z nami potencjalnym partnerom biznesowym
Przesyłanie newslettera Adres e-mail, dane o aktywności użytkownika w związku z newsletterem Nasz uzasadniony interes polegający na dostarczaniu zamówionej informacji handlowej

8. KOMUNIKACJA

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ci wybór w zakresie niektórych zastosowań danych osobowych, w szczególności w zakresie sposobu komunikacji z tobą i reklamy z uwzględnieniem zasad legalnego informowania o produktach nikotynowych w naszym otoczeniu prawnym i regulacyjnym.

8.1 Dane użytkownika
Możemy wykorzystywać dane dotyczące tożsamości użytkownika, dane kontaktowe, dane techniczne, stronę internetową oraz dane o profilu użytkownika, aby dostosować kierowane do użytkownika treści

8.2 Rezygnacja
Możesz poprosić nas lub strony trzecie o zaprzestanie wysyłania dozwolonego marketingu w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem dataprivacy@JUUL.com. Rezygnacja nie będzie miała wpływu na przetwarzanie danych w innych, prawnie dopuszczalnych celach, np. w celu wysyłania wiadomości serwisowych dotyczących usług, z których korzystasz.

8.3 Pliki cookie
Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie przeglądarki, lub aby powiadamiała Cię, gdy witryny uzyskają dostęp do plików cookie Twojej przeglądarki. Jeśli wyłączysz lub odrzucisz pliki cookie, pamiętaj, że niektóre funkcje witryny oraz niektóre usługi mogą stać się niedostępne lub nie działać poprawnie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz naszą politykę plików cookie.

8.4 Zmiana celu
Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów, dla których je zgromadziliśmy, chyba że zasadnie uznamy, że możemy je wykorzystać także w innym celu, który jest związany z pierwotnym celem w jakim zebraliśmy dane.
W przypadku, gdy będziemy chcieli przetwarzać Twoje dane osobowe w innych celach niż te, o których zostałeś poinformowany lub pozostających w związku z pierwotnymi celami, dla których zebraliśmy Twoje dane, powiadomimy Cię o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

Pamiętaj, że w wyjątkowych, przewidzianych prawem sytuacjach możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy i zgody.

9. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

9.1 Może się zdarzyć, że Twoje dane będą mogły lub musiały zostać ujawnione osobom trzecim, należącym do jednej lub wielu grup z pośród wymienionych poniżej:

 • 9.1.1 Wewnętrzne osoby trzecie (szerzej opisane w Słowniczku);

 • 9.1.2 Zewnętrzne strony trzecie (szerzej opisane w Słowniczku);

 • 9.1.3 Dostawcy usług (szerzej opisane w Słowniczku);

 • 9.1.4 Strony trzecie, którym możemy zdecydować się na sprzedaż, przeniesienie lub scalenie części naszej działalności lub naszych aktywów. Jeśli nastąpi zmiana w naszej firmie, nowi właściciele mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe w taki sam sposób, jak określono w niniejszej polityce prywatności.

9.2 Wymagamy, aby wszystkie osoby trzecie szanowały bezpieczeństwo twoich danych osobowych i przetwarzały je zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług, którzy przetwarzają twoje dane osobowe w naszym imieniu, na wykorzystywanie Twoich danych osobowych do własnych celów, a jedynie w określonych przez nas celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

9.3 Uwaga: Produkty opisywane na tej stronie są ściśle regulowane przez różne organy nadzorcze i regulacyjne. Konieczne może być udostępnienie gromadzonych przez nas informacji zgodnie z warunkami niniejszej polityki takim agencjom w celu zapewnienia zgodności z prawem, orzeczeniem sądowym, nakazem sądowym lub innymi żądaniami mającymi podstawę prawną.

10. TRANSFERY MIĘDZYNARODOWE

10.1 Udostępniamy Twoje dane osobowe w ramach Grupy JUUL Labs. Może to się wiązać z przekazaniem Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

10.2 Zapewniamy ochronę Twoich danych osobowych, wymagając od naszych spółek należących do grupy zawierania umów opartych o tzw. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, które zapewniają danym osobowym taki sam poziom ochrony, jaki obowiązuje w Unii Europejskiej.

10.3 Wiele naszych zewnętrznych stron trzecich ma siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), więc przetwarzanie przez nie danych osobowych będzie wymagało przekazania danych poza EOG.

10.4 Ilekroć przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG zewnętrznym stronom trzecim, stosujemy co najmniej jedno z następujących zabezpieczeń:

 • 10.4.1 Prześlemy Twoje dane osobowe tylko do krajów, które zostały uznane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przez Komisję Europejską.

 • 10.4.2 Tam, gdzie korzystamy z usług niektórych dostawców usług, możemy korzystać ze standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 • 10.4.3 Tam, gdzie korzystamy z dostawców usług z siedzibą w USA, możemy przekazywać im dane, jeśli są oni częścią Tarczy Prywatności, która wymaga od nich zapewnienia standardu ochrony danych odpowiadającemu temu, który obowiązuje w Unii Europejskiej.

10.5 Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat konkretnego mechanizmu wykorzystywanego przez nas podczas przesyłania danych osobowych poza EOG.

11. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

11.1 Bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa Twoich informacji i stosujemy zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i technologiczne zaprojektowane w celu zachowania integralności i bezpieczeństwa wszystkich informacji zebranych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Nasze usługi odpowiadają standardom Transport Layer Security (TLS). Szyfrujemy wszystkie przesyłane dane osobowe.

11.2 Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia danych osobowych i powiadomimy o naruszeniu bezpieczeństwa Twoich danych, w sytuacjach, gdy będzie to prawnie uzasadnione.

12. PRZECHOWYWANIE DANYCH

12.1 Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wymagań prawnych, rachunkowych, sprawozdawczych lub wytycznych branżowych.

12.2 Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego użycia lub ujawnienia danych osobowych, a także cele, dla których przetwarzamy dane osobowe oraz to czy możemy osiągnąć te cele innymi sposobami.

12.3 W niektórych okolicznościach możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych: więcej informacji znajduje się w ustawie „żądanie usunięcia” poniżej.

12.4 W niektórych okolicznościach możemy zanonimizować Twoje dane osobowe (aby nie można ich było już z Tobą skojarzyć) do celów badawczych lub statystycznych. W takim przypadku możemy korzystać z tych informacji bez ograniczeń czasowych.

13. TWOJE PRAWA

13.1 W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci prawa wynikające z przepisów o ochronie danych. Szczegółowe informacje na temat tych praw można znaleźć w Słowniczku na końcu niniejszej polityki, prawa te obejmują: prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych a także wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami.

13.2 Zwykle nie jest wymagana opłata
Nie będziesz musiał wnosić opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub skorzystanie z innych praw). Możemy jednak naliczyć uzasadnioną opłatę, jeśli żądanie jest wyraźnie bezzasadne lub nadmierne, a także wtedy, gdy żądasz kopii danych, za wyjątkiem pierwszej kopii, o którą nas poprosisz.

13.3 Czego możemy potrzebować od ciebie
W celu realizacji Twojego żądania może być konieczne otrzymanie od ciebie pewnych informacji, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość. Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. Możemy również skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dalszych informacji w związku z Twoją prośbą w celu przyspieszenia naszej odpowiedzi.

13.4 Termin udzielenia odpowiedzi
Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Prawo zezwala nam na przedłużenie tego okresu w pewnych okolicznościach. Może się zdarzyć, że na odpowiedź będzie trzeba czekać dłużej niż miesiąc; na przykład, jeśli Twoje zapytanie jest szczególnie złożone. W takim przypadku powiadomimy Cię o wydłużonym czasie oczekiwania na naszą odpowiedź.

14. SŁOWNICZEK

PODSTAWA PRAWNA
Uzasadniony interes oznacza interes naszej firmy w prowadzeniu i zarządzaniu naszą firmą, abyśmy mogli zapewnić Ci najlepszą obsługę / produkt oraz najlepsze i najbezpieczniejsze doświadczenie. Zapewniamy, że rozważymy i wyważymy każdy potencjalny wpływ na Twoje interesy (zarówno pozytywny, jak i negatywny) oraz Twoje prawa, zanim przetworzymy Twoje dane osobowe dla naszych uzasadnionych interesów. Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych do działań, w których nasze interesy są nadrzędne wobec wpływu na ciebie (chyba że mamy Twoją zgodę lub jest to wymagane lub dozwolone przez prawo). Możesz uzyskać dodatkowe informacje na temat tego, w jaki sposób oceniamy nasze uzasadnione interesy pod kątem potencjalnego wpływu na Ciebie w odniesieniu do określonych działań, kontaktując się z nami.

Wykonanie umowy oznacza przetwarzanie danych, gdy jest to konieczne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia kroków na żądanie przed zawarciem takiej umowy.
Przestrzeganie zobowiązania prawnego lub regulacyjnego oznacza przetwarzanie danych osobowych, gdy jest to konieczne do spełnienia przez nas obowiązku prawnego lub regulacyjnego.

OSOBY TRZECIE
Wewnętrzne strony trzecie Juul może udostępniać dane wewnętrznie w ramach swojej grupy, działając jako administratorzy lub administratorzy danych podmiotom przetwarzającym, w zależności od tego, w jaki sposób określamy cel i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Zewnętrzne strony trzecie podmioty zewnętrzne wobec Juul przetwarzające (w tym gromadzące) dane osobowe w zakresie plików cookie / doświadczenia użytkownika / analiz.
Dostawcy usług działający jako podmioty przetwarzające, którzy świadczą usługi dla klientów w tym prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele, którzy świadczą m.in. usługi doradcze, bankowe, prawne, kadrowe, audytowe, ubezpieczeniowe i księgowe.
Organy administracji i ochrony prawnej w tym organy regulacyjne, organy ścigania i inne organy działające jako podmioty przetwarzające lub kontrolujące.

TWOJE PRAWA

Masz prawo:
Poprosić o dostęp do Twoich danych osobowych. Umożliwia to otrzymanie informacji o tym jak przetwarzamy dane osobowe oraz otrzymanie kopii przechowywanych przez nas danych osobowych i sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
Poprosić o korektę Twoich danych osobowych. Umożliwia to poprawienie wszelkich niekompletnych, nieprawidłowych lub niedokładnych danych, które przechowujemy na Twój temat.

Poprosić o usunięcie Twoich danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy nadal je przetwarzali. Masz również prawo poprosić nas o usunięcie twoich danych osobowych, jeśli wcześniej skorzystałeś z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej), w którym mogliśmy przetwarzać Twoje dane w sposób niezgodny z prawem lub gdy jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu zapewnienia zgodności z prawem. Pamiętaj jednak, że nie zawsze możemy spełnić Twoją prośbę o usunięcie danych z określonych powodów prawnych, o których zostaniesz powiadomiony, jeśli dojdziemy do przekonania, że takie powody mają zastosowanie do przetwarzania przez nas Twoich danych.
Sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (lub interes strony trzeciej),a Ty z uwagi na swoją szczególną sytuację chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych na tej podstawie. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich informacji, mimo Twojego sprzeciwu. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

W takim przypadku, Twój sprzeciw zostanie automatycznie uwzględniony.
Poprosić o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych: (a) jeśli chcesz, abyśmy zweryfikowali poprawność lub dokonali aktualizacji Twoich danych; (b) jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli; (c) gdy chcesz, abyśmy przechowywali Twoje dane, nawet jeśli nie są już nam potrzebne, ponieważ potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub (d) sprzeciwiłeś się wykorzystaniu przez nas Twoich danych, ale musimy zweryfikować, czy Twój sprzeciw jest uzasadniony.

Poprosić o przekazanie Twoich danych osobowych Tobie lub stronie trzeciej. W takim przypadku prześlemy Tobie lub w miarę możliwości technicznych, wybranej przez ciebie stronie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Pamiętaj, że to prawo dotyczy wyłącznie danych które nam przekazałeś i które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub w przypadku, gdy wykorzystujemy te informacje do wykonania umowy z Tobą.
Wycofać zgodę w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci niektórych produktów lub usług.

Cookie Settings