Zobowiązanie firmy JUUL Labs do poszanowania prywatności

Zacznijmy od rzeczy najważniejszej – nie jesteśmy właścicielami danych osobowych naszych klientów – należą one do klientów, których prywatność jest dla nas ważna. Zobowiązujemy się chronić powierzone nam dane i wykorzystywać je uczciwie.

  • Chcemy, aby każdy klient firmy JUUL znał naszą politykę prywatności i wiedział o przysługującym mu prawie wyboru.

  • Zobowiązujemy się do pełnej przejrzystości. Przed zgromadzeniem jakichkolwiek danych osobowych zawsze jasnym i prostym językiem wyjaśniamy sposób, w jaki zostaną wykorzystane.

  • Klienci mogą w dowolnym momencie zażądać kopii swoich danych osobowych, które przechowujemy. Mają także prawo je zmieniać i zażądać ich usunięcia.

Wszelkie pytania dotyczące naszej polityki prywatności prosimy kierować na adres e-mail: dataprivacy@juul.com.

Podstawowe zasady ochrony prywatności firmy JUUL Labs

Prywatność od samego początku

Ochronę prywatności uwzględniamy na każdym etapie tworzenia doświadczenia konsumenckiego: od pomysłu, poprzez projekt aż do jego realizacji. Nasze zespoły projektantów, inżynierów, prawników oraz ekspertów ds. ochrony danych osobowych współpracują ze sobą tak, aby zapewnić ochronę prywatności na każdym etapie cyklu życia naszego produktu.

Minimalizacja danych

Nasze produkty projektujemy tak, aby gromadzić i przechowywać tylko te dane, które są niezbędne do realizacji uzasadnionych celów biznesowych. Nigdy nie gromadzimy danych „na wszelki wypadek”. Kiedy dane nie są nam potrzebne do realizacji uzasadnionych celów biznesowych, zostają usunięte.

Przejrzystość

Nasze zasady przedstawiamy łatwym do zrozumienia językiem i nie chowamy się w gąszczu skomplikowanego żargonu prawnego. Nie tylko działamy zgodnie z zapisami naszej polityki prywatności, lecz także informujemy o regulaminach oraz praktykach gromadzenia danych osobowych, gdy klienci korzystają z naszych produktów (np. podczas weryfikacji wieku).

Bezpieczeństwo danych

Przestrzegamy najlepszych w branży zasad zachowania bezpieczeństwa i poufności, aby chronić dane przed wyciekiem oraz utratą. Stosujemy najnowocześniejsze zapory oraz systemy bezpiecznej transmisji danych, aby chronić dane osobowe przed niepowołanym dostępem podczas przesyłania ich z urządzeń na nasze serwery. Dodatkowo szyfrujemy przechowywane dane. Jednak należy mieć na uwadze, że żadna metoda nie gwarantuje absolutnego bezpieczeństwa danych osobowych. Wszelkie pytania prosimy kierować do działu wsparcia (link na dole strony).

Podstawy prawne

Dane osobowe klientów gromadzimy wyłącznie wtedy, gdy istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania i wykorzystujemy je wyłącznie w zakresie przedstawionym w naszej polityce prywatności.

Dostęp do danych, ich edycja i usuwanie

To klienci są właścicielami swoich danych i mają pełne prawo do kontroli nad nimi. Dotyczy to także prawa do zażądania kopii danych oraz ich edycji. Klienci mają także prawo zażądać od firmy JUUL Labs usunięcia swoich danych. Poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez obowiązujące przepisy, wszystkie dane zostaną usunięte na żądanie.

Cookie Settings