Nasza technologia

Założyliśmy JUUL Labs, aby wpłynąć na życie miliarda palaczy na świecie. Stworzyliśmy łatwą w użyciu vapingową alternatywę dla palenia tradycyjnych papierosów.

Czym jest urządzenie JUUL?

JUUL to urządzenie do vapingu o systemie zamkniętym, które nie jest przeznaczone do napełniania.

Inteligentny mechanizm podgrzewający w Urządzeniach JUUL wytwarza aerozol i został zaprojektowany tak, aby ograniczać spalanie.

Akumulator Urządzenia JUUL ładuje się przez stację dokującą USB.

Czym są JUULpods?

JUULpods to wkłady mocowane w górnej części urządzenia JUUL.

Wszystkie JUULpods wypełnione są chronionym patentem i mieszanym pod ścisłą kontrolą płynem na bazie soli nikotynowej, który zaspokaja głód nikotynowy i ułatwia palaczom odstawienie papierosów.

Czym jest płyn w JUULpods?

Płyn w JUULpods, jak w innych urządzeniach do vapingu, wykorzystywany jest do generowania pary.

Czym jest para?

Para to areozol, który powstaje podczas podgrzewania płynu.

Składniki JUULpods

W wyniku wieloletnich badań JUUL Labs opracowało zastrzeżony skład płynu do vapingu z nikotyną, który jest mieszany z zastosowaniem procesów ze ścisłą kontrolą jakości przez przodujących w tej branży, amerykańskich partnerów.

Nikotyna

Wykorzystujemy nikotynę o jakości odpowiadającej standardom farmeceutycznym, pozyskiwaną z roślin tytoniu

Kwas benzoesowy

Kwas benzoesowy to składnik, który w połączeniu z nikotyną w naszej soli nikotynowej, może zapewnić użytkownikowi wrażenia przypominające palenie papierosa.

Glikol propylenowy i gliceryna

Glikol propylenowy i gliceryna to bezbarwne ciecze wykorzystywane do tworzenia widocznej pary. Większość płynów do vapingu dostępnych na rynku zawiera glikol propylenowy.

Aromat

Aromaty JUULpods składają się zarówno ze składników naturalnych, jak i sztucznych, dzięki czemu każdy z nich ma charakterystyczny aromat.

JAKOŚĆ

W JUUL Labs jakość naszych produktów jest dla nas niezmiernie ważna. Przepisy i regulacje bierzemy pod uwagę już na etapie projektowania. Przez cały proces rozwoju produktu, a także podczas produkcji, przeprowadzamy liczne testy jakości.

Wyznaczyliśmy naszym produktom surowe standardy w poszczególnych kategoriach:

STANDARDY URZĄDZEŃ

STANDARDY AKUMULATORA

Testujemy niezawodność i spójność działania zarówno pojedynczych akumulatorów, jak i całych systemów. Badamy je pod względem odporności na wstrząsy i upadki, a także pod kątem wymuszonych usterek. We wszystkich przypadkach są one zgodne z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa, takimi jak IEC 62133, UL 1642 i IEC 60335.

STANDARDY TESTÓW ELEKTRYCZNYCH

Testujemy kompatybilność elektromagnetyczną, a nasze produkty spełniają lub przekraczają wymagania w zakresie emitowania i bezpiecznego pochłaniania energii (odporności).

TESTY I STANDARDY EMISJI PROMIENIOWANIA I ODPORNOŚCI

Testujemy produkty pod kątem zgodności z wymaganiami w zakresie emisji, odporności i bezpieczeństwa zawartymi w międzynarodowych normach, takich jak CISPR 22, IEC 60335 oraz IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8/11.

STANDARDY NIEZAWODNOŚCI URZĄDZEŃ

Regularnie badamy urządzenia i sprzęt pod kątem niezawodności oraz bezpieczeństwa w ramach rzeczywistych scenariuszy, np. upadku lub wstrząsu.

STANDARDY MATERIAŁÓW I SPRZĘTÓW

Przestrzegamy kalifornijskiej ustawy Proposition 65 oraz europejskiej dyrektywy RoHS (dotyczącej ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych) w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

STANDARDY SKŁADNIKÓW

 • W każdym kraju prowadzimy określoną dla JUUL listę składników zakazanych.
 • W USA są to substancje chemiczne widniejące na liście niebezpiecznych lub potencjalnie niebezpiecznych substancji (HPHC) amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), liście dyskwalifikowanych składników JUUL lub substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość zgodnie z definicją załącznika VI Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (WE 1727/2008) Europejskiej Agencji Substancji Chemicznych.
 • Poza USA przestrzegamy powyższych wymagań, a także obowiązujących przepisów i list w poszczególnych krajach.
 • Przestrzegamy standardów amerykańskiej Agencji ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (OSHA) w zakresie wątpliwych substancji chemicznych, a gdy są one wykorzystywane przez inne firmy w branży, dbamy o to, aby łączna ich ilość była dziesięciokrotnie niższa niż wymagana przez te firmy.
 • W firmie funkcjonuje komitet ds. oceny bezpieczeństwa i doradztwa, który analizuje wszystkie materiały i substancje stosowane w naszych produktach.
 • Stosujemy surowe wytyczne dotyczące ilości jakiejkolwiek substancji chemicznej dopuszczonej do użytku w naszych produktach.
 • Regularnie przeprowadzamy badania toksykologiczne, aby stężenie żadnej substancji chemicznej nie przekraczało wytycznych.

STANDARDY TESTOWANIA PARY

 • Przeprowadzamy testy mechanizmu regulacji temperatury, który gwarantuje, że płyn podgrzewa się do właściwej temperatury tak, aby uniknąć spalania oraz emisji substancji chemicznych powstających podczas spalania w wysokiej temperaturze.
 • Regularnie testujemy parę generowaną przez nasze liquidy pod kątem surowych standardów jakości.
 • Zatrudniamy grupy przeszkolonych użytkowników, którzy pomagają dbać o to, aby wszystkie serie naszych produktów miały ten sam aromat.
 • Przeprowadzamy badania toksykologiczne zarówno samego płynu, jak i pary generowanej po podgrzaniu w naszych urządzeniach.

MONITOROWANIE DOSTAWCÓW W ŁAŃCUCHU DOSTAW

 • Podpisujemy z dostawcami umowy, które wymagają od nich przeprowadzania surowych i precyzyjnych testów podzespołów dostarczanych do naszych producentów.
 • Prowadzimy program wizyt u dostawców oraz regularnie kontrolujemy ich zakłady produkcyjne, w tym systemy i procedury kontroli jakości.
 • Prowadzimy listę zatwierdzonych dostawców, dzięki której wyłącznie firmy spełniające nasze standardy jakości, mogą z nami współpracować.
 • Podpisujemy umowy z dostawcami gotowych wyrobów, wymagając od nich ścisłego przestrzegania naszych standardów jakości.

PROCEDURA PRZETWARZANIA REKLAMACJI ZDARZEŃ ZDROWOTNYCH

 • W firmie wdrożony jest formalny proces rozpatrywania reklamacji przez specjalną komisję.
 • Wszystkie reklamacje potencjalnie dotyczące zdrowia są raz w tygodniu analizowane przez lekarzy i, w razie potrzeby, przekazywane dalej.
 • Nasze procedury oceny zagrożeń wzorujemy na rozwiązaniach stosowanych przez FDA.

Efekty długofalowe i badania nad produktami

Podczas prac nad urządzeniem JUUL wykorzystaliśmy dane dotyczące dostępnych na rynku e-papierosów z ostatnich 10 lat. Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych, stworzyliśmy innowacyjny koncept, który naszym zdaniem realizuje misję JUUL. Decyzje dotyczące produktu opieramy na istniejących badaniach, ale ponieważ zależy nam na tworzeniu nowatorskich rozwiązań, prowadzimy jednocześnie własne prace badawcze, aby rozwijać nasze produkty. E-papierosy są dostępne w sprzedaży zaledwie od kilku lat, dlatego wciąż mogą pojawiać się nowe informacje o urządzeniach JUUL. Dotyczy to zresztą wszystkich produktów do vapingu. Dlatego też angażujemy się w nieustanne badania naukowe w zakresie tej technologii.

Cookie Settings