Nasza technologia

Założyliśmy JUUL Labs, aby wpłynąć na życie miliarda palaczy na świecie. Stworzyliśmy łatwą w użyciu vapingową alternatywę dla palenia tradycyjnych papierosów.

Czym jest urządzenie JUUL?

JUUL to urządzenie do vapingu o systemie zamkniętym, które nie jest przeznaczone do napełniania.

Inteligentny mechanizm podgrzewający w Urządzeniach JUUL wytwarza aerozol i został zaprojektowany tak, aby ograniczać spalanie.

Akumulator Urządzenia JUUL ładuje się przez stację dokującą USB.

Czym są JUULpods?

JUULpods to wkłady mocowane w górnej części urządzenia JUUL.

Wszystkie JUULpods wypełnione są chronionym patentem i mieszanym pod ścisłą kontrolą płynem na bazie soli nikotynowej, który zaspokaja głód nikotynowy i ułatwia palaczom odstawienie papierosów.

Czym jest płyn w JUULpods?

Płyn w JUULpods, jak w innych urządzeniach do vapingu, wykorzystywany jest do generowania pary.

Czym jest para?

Para to areozol, który powstaje podczas podgrzewania płynu.

Składniki JUULpods

W wyniku wieloletnich badań JUUL Labs opracowało zastrzeżony skład płynu do vapingu z nikotyną, który jest mieszany z zastosowaniem procesów ze ścisłą kontrolą jakości przez przodujących w tej branży, amerykańskich partnerów.

Nikotyna

Wykorzystujemy nikotynę o jakości odpowiadającej standardom farmeceutycznym, pozyskiwaną z roślin tytoniu

Kwas benzoesowy

Kwas benzoesowy to składnik, który w połączeniu z nikotyną w naszej soli nikotynowej, może zapewnić użytkownikowi wrażenia przypominające palenie papierosa.

Glikol propylenowy i gliceryna

Glikol propylenowy i gliceryna to bezbarwne ciecze wykorzystywane do tworzenia widocznej pary. Większość płynów do vapingu dostępnych na rynku zawiera glikol propylenowy.

Aromat

Aromaty JUULpods składają się zarówno ze składników naturalnych, jak i sztucznych, dzięki czemu każdy z nich ma charakterystyczny aromat.

JAKOŚĆ

W JUUL Labs jakość naszych produktów jest dla nas niezmiernie ważna. Przepisy i regulacje bierzemy pod uwagę już na etapie projektowania. Przez cały proces rozwoju produktu, a także podczas produkcji, przeprowadzamy liczne testy jakości.

Wyznaczyliśmy naszym produktom surowe standardy w poszczególnych kategoriach:

STANDARDY URZĄDZEŃ

STANDARDY AKUMULATORA

Testujemy niezawodność i spójność działania zarówno pojedynczych akumulatorów, jak i całych systemów. Badamy je pod względem odporności na wstrząsy i upadki, a także pod kątem wymuszonych usterek. We wszystkich przypadkach są one zgodne z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa, takimi jak IEC 62133, UL 1642 i IEC 60335.

STANDARDY TESTÓW ELEKTRYCZNYCH

Testujemy kompatybilność elektromagnetyczną, a nasze produkty spełniają lub przekraczają wymagania w zakresie emitowania i bezpiecznego pochłaniania energii (odporności).

TESTY I STANDARDY EMISJI PROMIENIOWANIA I ODPORNOŚCI

Testujemy produkty pod kątem zgodności z wymaganiami w zakresie emisji, odporności i bezpieczeństwa zawartymi w międzynarodowych normach, takich jak CISPR 22, IEC 60335 oraz IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8/11.

STANDARDY NIEZAWODNOŚCI URZĄDZEŃ

Regularnie badamy urządzenia i sprzęt pod kątem niezawodności oraz bezpieczeństwa w ramach rzeczywistych scenariuszy, np. upadku lub wstrząsu.

STANDARDY MATERIAŁÓW I SPRZĘTÓW

Przestrzegamy kalifornijskiej ustawy Proposition 65 oraz europejskiej dyrektywy RoHS (dotyczącej ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych) w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

STANDARDY SKŁADNIKÓW

 • W każdym kraju prowadzimy określoną dla JUUL listę składników zakazanych.
 • W USA są to substancje chemiczne widniejące na liście niebezpiecznych lub potencjalnie niebezpiecznych substancji (HPHC) amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), liście dyskwalifikowanych składników JUUL lub substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość zgodnie z definicją załącznika VI Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (WE 1727/2008) Europejskiej Agencji Substancji Chemicznych.
 • Poza USA przestrzegamy powyższych wymagań, a także obowiązujących przepisów i list w poszczególnych krajach.
 • Przestrzegamy standardów amerykańskiej Agencji ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (OSHA) w zakresie wątpliwych substancji chemicznych, a gdy są one wykorzystywane przez inne firmy w branży, dbamy o to, aby łączna ich ilość była dziesięciokrotnie niższa niż wymagana przez te firmy.
 • W firmie funkcjonuje komitet ds. oceny bezpieczeństwa i doradztwa, który analizuje wszystkie materiały i substancje stosowane w naszych produktach.
 • Stosujemy surowe wytyczne dotyczące ilości jakiejkolwiek substancji chemicznej dopuszczonej do użytku w naszych produktach.
 • Regularnie przeprowadzamy badania toksykologiczne, aby stężenie żadnej substancji chemicznej nie przekraczało wytycznych.

STANDARDY TESTOWANIA PARY

 • Przeprowadzamy testy mechanizmu regulacji temperatury, który gwarantuje, że płyn podgrzewa się do właściwej temperatury tak, aby uniknąć spalania oraz emisji substancji chemicznych powstających podczas spalania w wysokiej temperaturze.
 • Regularnie testujemy parę generowaną przez nasze liquidy pod kątem surowych standardów jakości.
 • Zatrudniamy grupy przeszkolonych użytkowników, którzy pomagają dbać o to, aby wszystkie serie naszych produktów miały ten sam aromat.
 • Przeprowadzamy badania toksykologiczne zarówno samego płynu, jak i pary generowanej po podgrzaniu w naszych urządzeniach.

MONITOROWANIE DOSTAWCÓW W ŁAŃCUCHU DOSTAW

 • Podpisujemy z dostawcami umowy, które wymagają od nich przeprowadzania surowych i precyzyjnych testów podzespołów dostarczanych do naszych producentów.
 • Prowadzimy program wizyt u dostawców oraz regularnie kontrolujemy ich zakłady produkcyjne, w tym systemy i procedury kontroli jakości.
 • Prowadzimy listę zatwierdzonych dostawców, dzięki której wyłącznie firmy spełniające nasze standardy jakości, mogą z nami współpracować.
 • Podpisujemy umowy z dostawcami gotowych wyrobów, wymagając od nich ścisłego przestrzegania naszych standardów jakości.
Cookie Settings