NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firmę JUUL Labs założono, aby wpływać na życie miliarda dorosłych palaczy na świecie.

Wierzymy, że dla dorosłych palaczy produkty JUUL stanowią dobrą alternatywę dla papierosów. Osoby niestosujące żadnych produktów nikotynowych nie powinny z nich korzystać.

Rozumiemy, że produkty będące alternatywą dla papierosów wciąż są tematem kontrowersyjnym. Jesteśmy otwarci na dyskusje i nowe dane. Poniżej przedstawiamy kilka opinii JUUL Labs na powyższe tematy.

Regulacje Prawne I Zasady Porządku Publicznego

Wspieramy wprowadzanie i stosowanie uzasadnionych regulacji dotyczących produktów nikotynowych oraz przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów i wymogów prawnych.

Podzielamy obawy społeczne dotyczące palenia papierosów – to one stanowią fundament naszej misji. Nie stworzyliśmy firmy JUUL Labs, aby zniweczyć długie lata skutecznej kontroli nad produktami tytoniowymi i nie chcemy przyczyniać się do tworzenia nowego pokolenia palaczy.

Jeśli podzielasz nasze obawy i chcesz porozmawiać z pracownikiem JUUL Labs, prosimy o kontakt na adres e-mail: prewencja@juullabs.pl.

Chcemy tworzyć rozwiązania, które na celu mają eliminowanie palenia papierosów. Nie chcemy być częścią problemu, więc nigdy nie będziemy zachęcać osób nieletnich, niepalących lub byłych palaczy, aby stosowali produkty nikotynowe. Inwestujemy nasz czas i zasoby w nowe metody informowania i edukowania o produktach JUUL wyłącznie pełnoletnich palaczy. Jesteśmy również zawsze otwarci na uwagi i dyskusje na ten temat.

ZASADY KOMUNIKACJI

  • JUUL to produkt nikotynowy przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia.
  • JUUL nie jest przeznaczony dla osób nieletnich.
  • JUUL nie jest przeznaczony dla byłych palaczy ani osób niepalących.
  • JUUL to alternatywa dla papierosów. Produkty JUUL nie są przeznaczone do walki z nałogiem nikotynowym, rzucania palenia, zapobiegania powrotowi do palenia ani łagodzenia symptomów odstawienia nikotyny.
  • Nie stosujemy obrazów ani nie opisujemy sytuacji kierowanych do osób niepełnoletnich.
  • W materiałach informacyjncyh prezentujemy wyłącznie osoby dorosłe.
  • Dbamy o odpowiedzialne ulokowanie naszych produktów tak, aby miały ograniczoną dostępność dla osób poniżej 18 roku życia.
  • Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów zapobiegających sprzedaży osobom poniżej 18 roku życia, a także wspieramy ich wdrażanie i egzekwowanie.
  • W punktach sprzedaży wymagamy kontrolowania wieku osób kupujących.

ZASOBY DYDAKTYCZNE

Dorośli palacze powinni mieć dostęp do badań naukowych i opinii. Poniżej zamieszczamy linki do różnych informacji, zarówno na temat technologii, jak i branży:

ASH U.K. Fact Sheet
Public Health England

Zachęcamy do przesyłania artykułów, które po weryfikacji mogą zostać umieszczone na naszej stronie. Prosimy o wysyłanie ich na adres e-mail: prewencja@juullabs.pl

Cookie Settings